Bel: +31 (0)20 210 33 34

Rechtsbijstandverzekering

In voorkomende gevallen kan uw rechtsbijstandverzekeraar de kosten voor een procedure vergoeden. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor meer informatie.

Vrije advocaatkeuze

Veel verzekeraars laten hun klanten weten dat ze verplicht gebruik moeten maken van een jurist die bij de verzekeraar in dienst is. Dit is onjuist. U heeft namelijk in alle procedures het recht op een vrije advocaatkeuze. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald.

U hoeft dus geen genoegen te nemen met een jurist van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Op de website van de consumentenbond vindt u meer informatie over de vrije advocaatkeuze.

Rechtsbijstandverzekering en Strafrecht

Er zijn weinig rechtsbijstandverzekeraars die rechtsbijstand in strafzaken vergoeden.

Sommige verzekeraars vergoeden de rechtsbijstand in strafzaken alleen als er niet sprake is van een opzettelijk gepleegd misdrijf. Dat is een lege huls, omdat een misdrijf zonder opzet überhaupt niet strafbaar is. Deze voorwaarde komt erop neer dat u alleen vergoeding krijgt indien u wordt vrijgesproken.
Bij vrijspraak heeft u echter recht op vergoeding van uw advocaatkosten door de overheid. Een verzekering is daarvoor niet nodig. Bovengenoemde polissen voegen dus niets toe aan uw bestaande rechten.

 

 

Wilt u meer informatie over vergoeding door uw rechtsbijstandsverzekeraar? Neem dan vrijblijvend  contact met ons op.