Bel: +31 (0)20 210 33 34

Zedendelicten

Zedendelicten

Wat zijn zedendelicten?

Zedendelicten zijn lastig te definiëren, maar betreffen doorgaans seksuele handelingen die door de wetgever als ongeoorloofd zijn aangemerkt. Zedendelicten worden als zeer ernstige delicten gezien en gaan vaak gepaard met grote maatschappelijke onrust en media-aandacht.

Indien u verdacht wordt van een zedendelict is het dus van groot belang dat u inhoudelijk advies krijgt over de juridische en maatschappelijke kwesties die er op u af zullen komen.

De meest veelvoorkomende zedendelicten zijn:

  • Schennis van de eerbaarheid (doorgaans in verband gebracht met ‘potloodventers’)
  • Openlijk tentoonstellen of ongevraagd toezenden van pornografisch materiaal
  • Kinderporno
  • Grooming
  • Verkrachting
  • Aanranding
  • Seks met een minderjarige (beneden 12 of 16 jaar)
  • Seksueel misbruik/ incest
  • Ontucht met een wilsonbekwame

Wanneer zijn zedendelicten strafbaar?

Algemeen

Het plegen van seksuele of ontuchtige handelingen tegen iemands wil is eigenlijk altijd strafbaar. Toch zijn zedendelicten complexe zaken. Allereerst is er binnen het wetboek van strafrecht sprake van een overlap tussen verschillende zedendelicten. Daarnaast is er bij zedendelicten vaak een bewijsprobleem.

In Nederland kan iemand niet worden veroordeeld op basis van de waarneming van 1 getuige. Bij zedendelicten zijn vaak twee personen betrokken, te weten het vermeende slachtoffer en de verdachte. De verklaring tussen de verdachte en het vermeende slachtoffer kunnen sterk uiteenlopen. De rechter mag dan niet ‘gokken’ maar dient de verdachte het voordeel van de twijfel te geven.

Het is echter zo dat er in zedenzaken al snel sprake is van zogenaamd steunbewijs. Denk hierbij aan het scenario dat iemand na slachtoffer te zijn geworden van aanranding overstuur bij de buren aanklopt. De waarneming van deze buren van de toestand van het slachtoffer na de aanranding kan dan als steunbewijs worden gebruikt, en mogelijkerwijs tot een veroordeling leiden. Aan de andere kant voegt de verklaring van de buren over het verhaal van het slachtoffer weinig toe, omdat dit verhaal uit dezelfde bron afkomstig is. Dit wordt ook wel het regenereren van bewijs genoemd.

Daarnaast kan ook de verklaring van de verdachte als bewijs worden gebruikt. Legt u dus bij een verdenking van een zedendelict nooit een verklaring af bij de politie zonder eerst met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat te hebben overlegd.

Gemeenschap met een minderjarige

In Nederland is het niet strafbaar om seksuele handelingen te verrichten met iemand die tussen de 16 en de 18 jaar oud is. Indien een 16-jarige vrijwillig seks heeft met een 70-jarige betreft dit dus geen strafbaar feit, onverlet wat de sociale normen binnen de maatschappij dicteren.

Het is in Nederland wél strafbaar om seksuele handelingen te verrichten met iemand beneden de 16. Daarnaast wordt het verrichten van seksuele handelingen met iemand beneden de 12 jaren als een ernstiger feit gezien, en is dit apart strafbaar gesteld.

Er zijn natuurlijk altijd grensgevallen. Denk aan de situatie waarbij een 17 jarige seks heeft met een 15 jarige. Dit betreffen zeer delicate zaken, die met alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen bekeken moeten worden.

Cybercrime en zedendelicten (Kinderporno / Grooming)

De laatste jaren spelen zedendelicten zich steeds vaker in het digitale domein af. Dit stelt de strafrechtspraak voor nieuwe uitdagingen en vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de meerderjarige die via het internet een ontmoeting wil voorstellen met een minderjarige.Dit is sinds 2010 strafbaar als grooming (digitaal kinderlokken). 

Een ander voorbeeld betreft het bezit van kinderporno. In de jaren ’90 en ’00 was de aanwezigheid van cd-s of videobanden de norm, maar tegenwoordig wordt de meeste digitale informatie opgeslagen op een harde schijf of in de cloud. Het is voor een hacker een peulenschil om ongevraagd op iemands pc kinderporno te plaatsen, om vervolgens deze persoon met het bezit van deze kinderporno af te persen.

Het is dus bij zedenzaken binnen het digitale domein van groot belang om te worden bijgestaan door een advocaat met kennis over cybercrime. Ons kantoor is gespecialiseerd in misdrijven waarbij computers, het internet of digitale bestanden een rol spelen. Indien u vragen heeft over Grooming of bezit van Kinderporno, kunt u op de desbetreffende webpagina kijken of contact met ons opnemen.

Wat voor straf staat er op zedendelicten?

Zedendelicten betreffen zeer ernstige delicten en worden bedreigd met hoge straffen.

De maximumstraffen opgenomen in het wetboek van strafrecht zijn:

MisdrijfMaximum gevangenisstraf
Verkrachting12 jaar gevangenisstraf
Gemeenschap wilsonbekwame8 jaar gevangenisstraf
Gemeenschap met iemand beneden de 12 jaar12 jaar gevangenisstraf
Aanranding van de eerbaarheid8 jaar gevangenisstraf
Ontucht met een wilsonbekwame6 jaar gevangenisstraf
Grooming2 jaar gevangenisstraf
Seksueel misbruik / Incest6 jaar gevangenisstraf
Bezit kinderporno4 jaar gevangenisstraf
Beroep/gewoonte maken van bezit kinderporno8 jaar gevangenisstraf
Schennis van de eerbaarheid/potloodventendrie maanden gevangenisstraf

 

Daarnaast hanteert het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters speciale richtlijnen ten aanzien van het bezit van kinderpornoWilt u meer informatie over de strafbaarheid van een specifiek delict? Neem dan contact met ons op.