Bel: +31 (0)20 210 33 34

Vermogensdelicten

Vermogensdelicten

Wat zijn vermogensdelicten?

Bij vermogensdelicten gaat het om het wegnemen of verduisteren van vermogen. Veelvoorkomende vermogensdelicten zijn:

 

  • Winkeldiefstal
  • Fietsendiefstal
  • Autodiefstal
  • Heling
  • Verduistering
  • Inbraak
  • Elektriciteitsdiefstal (bij hennepplantages)
  • Zakkenrollen/Tasjesroof
  • Gewapende overval
  • Ramkraak / Plofkraak

Wanneer is een vermogensdelict strafbaar?

De meeste vermogensdelicten vallen onder titel XXII van het wetboek van strafrecht. In deze titel zijn de verschillende vormen van diefstal strafbaar gesteld.

Diefstal

De wetgever maakt geen onderscheid tussen diefstal, roof, of inbraak. Roof en inbraak zijn simpelweg bijzondere vormen van diefstal, die met een hoger strafmaximum worden bedreigd. Zo staat er voor diefstal in een voor de nachtrust bestemde tijd in een woning een maximumstraf gevangenisstraf van 6 jaar, terwijl er op ‘eenvoudige diefstal’ een maximum gevangenisstraf van 4 jaar staat.

Verschil diefstal/verduistering

De wetgever heeft wel onderscheid willen maken tussen diefstal en verduistering. Diefstal betreft het wegnemen van een goed met het doel om dit goed toe te eigenen. Bij verduistering is er sprake van een goed dat iemand rechtmatig onder zich heeft, zoals bijvoorbeeld een gehuurde auto. Wanneer iemand deze auto vervolgens nooit meer terugbrengt, is er sprake van verduistering van de auto.

Heling

Een ander bekend vermogensdelict is heling. Heling is het verkrijgen of overdragen van goederen welke eerder door het begaan een misdrijf verkregen zijn. Het gaat daarbij in de meeste gevallen om de koop of verkoop van gestolen goederen. Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen opzetheling en schuldheling.

Bij opzetheling weet de (ver)koper dat de goederen van illegale herkomst zijn. Bij schuldheling weet de (ver)koper dit niet, maar had hij dit redelijkerwijs moeten vermoeden.

Indien u bijvoorbeeld op Marktplaats een gloednieuwe Iphone 6S voor € 100 koopt, begaat u mogelijk schuldheling. Hetzelfde is het geval wanneer u na het stappen besluit een fiets te kopen van een willekeurige voorbijganger, die hem voor € 20 aan u aanbiedt.

Wat voor straf staat er op vermogensdelicten?

ZSM-afdoening

Eenvoudige vermogensdelicten, zoals winkeldiefstal, worden door het Openbaar Ministerie vaak afgedaan via de ZSM-methode. ZSM staat voor zo Spoedig, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht mogelijk.

In de praktijk houdt de ZSM-methode in dat er vrij snel na de aanhouding een strafbeschikking of rechtszaak volgt.

First offenders

Wanneer u nog nooit eerder veroordeeld bent voor een vermogensdelict wordt -afhankelijk van de omstandigheden van uw zaak- doorgaans een relatief lage straf opgelegd. Bij recidive loopt de hoogte van de strafmaat al snel op, en kunnen zelfs verregaande maatregelen zoals een plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel) worden opgelegd.

Strafrichtlijnen voor diefstal, zonder geweld gepleegd

Op een ‘simpele’ diefstal, zonder geweld, staat een maximum gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren. Er kunnen zich strafverzwarende omstandigheden voordoen. Wanneer een diefstal bijvoorbeeld door 2 of meer personen wordt gepleegd, in de nachtelijke uren wordt gepleegd, of door middel van braak wordt gepleegd, staat hierop een maximum gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren.

Rechters hebben richtlijnen opgesteld voor de op te leggen straffen bij vermogensdelicten. Deze richtlijnen zijn:

Legenda:
GB = Geldboete
GS OV = gevangenisstraf onvoorwaardelijk
GS VW = gevangenisstraf voorwaardelijk
TS = taakstraf

MisdrijfStrafrichtlijn
Eenvoudige winkeldiefstal : GB: € 200;
Eenvoudige winkeldiefstal, recidive* : GB € 200 + 1 week GS VW
Eenvoudige winkeldiefstal, frequente recidive** : 1 maand GS OV
Fietsendiefstal : GB € 300
Brommerdiefstal : 30 uur TS
Auto- of motordiefstal : 120 uur TS
Diefstal vrachtwagen : 3 maanden GS OV
Zakkenrollen : 120 uur taakstraf
Zakkenrollen, recidive* : 2 maanden GS OV
Zakkenrollen, frequente recidive** : 4 maanden GS OV
Tasjesroof, met enkele duw : 3 maanden GS OV
Inbraak woning : 3 maanden GS OV

*recidive = al eerder veroordeeld voor hetzelfde feit.
**frequente recidive = minimaal 10 recidives waarvan 5 in de afgelopen 2 jaar.

 

Strafrichtlijnen voor diefstal, met geweld gepleegd

Indien er bij de diefstal geweld is gebruikt worden er aanzienlijk hogere straffen opgelegd. Op diefstal voorafgegaan, vergezeld, of gevolgd door geweld staat bijvoorbeeld een maximum gevangenisstraf van 9 jaar.

Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters wat betreft diefstal met geweld is als volgt:

Strafrichtlijnen diefstal met gebruik van geweld

MisdrijfStrafrichtlijn
Winkeldiefstal met geweld na betrapping2-3 maanden gevangenisstraf
Straatroof met licht geweld6 maanden gevangenisstraf
 Ramkraak9 maanden gevangenisstraf
 Overval op winkel, licht geweld2 jaar gevangenisstraf
 Overval geldtransport, licht geweld30 maanden gevangenisstraf
 Overval vrachtwagen, licht geweld30 maanden gevangenisstraf
 Overval woning, licht geweld3 jaar gevangenisstraf

 

Let op! Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.