Bel: +31 (0)20 210 33 34

Verkeersdelicten

Verkeersdelicten

Wat zijn verkeersdelicten?

Verkeersongevallen zijn er aan de orde van de dag. In 2014 waren er in Nederland 570 verkeersdoden en 20.700 ernstige verkeersgewonden te betreuren.

Uiteraard gebeuren de meeste verkeersongevallen totaal onverwachts en buiten de schuld van de bestuurder. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een onoverzichtelijke wegsituatie. Soms is een verkeersongeval echter wél aan iemands schuld te feiten, en komt het strafrecht in beeld. Daarnaast zijn sommige gedragingen in het verkeer reeds zelfstandig strafbaar, zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed. 

Verkeersdelicten zijn er in verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Gevaar of hinder veroorzaken op de weg (Art. 5 WVW)
 • Een aan schuld te wijten verkeersongeval veroorzaken dat dood of letsel ten gevolg heeft (Art. 6 WVW)
 • Verlaten van de plaats van het ongeval (Art. 7 WVW)
 • Rijden onder invloed (Art. 8 WVW)
 • Rijden met een ingevorderd rijbewijs (Art. 9 WVW)
 • Wegpiraterij en illegale autoraces (Art. 10 WVW)
 • Joyriding (Art. 11 WVW)

Verkeersongevallen

Verkeersongevallen betreffen zeer bijzondere gewelds- of levensdelicten, die vaak een grote emotionele lading kunnen hebben. Vaak is het moeilijk om precies te reconstrueren wat er tijdens het verkeersongeval exact gebeurd is. Ons kantoor is hier vanop de hoogte, en wij dragen er zorg voor dat uw verhaal duidelijk aan de rechter wordt voorgelegd.

Wanneer is een verkeersdelict strafbaar?

Verkeersongevallen door schuld

Er rust op verkeersdeelnemers, met name bestuurders van motorvoertuigen, een grote verantwoordelijkheid. Art. 6 WVW bepaald dat het voor een verkeersdeelnemer ‘verboden’ is om zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt.

Art. 6 WVW betreft een subjectief criterium, dat in de rechtspraak nader is uitgekristalliseerd. Uiteindelijk bepaalt de rechter of er sprake is van een overtreding van art. 6 WVW. Doorgaans gaat het hierbij niet om een enkel ‘foutje’, maar moet er daadwerkelijk sprake zijn van schuld bij de bestuurder. De rechter zal dit bepalen aan de hand van uiterlijk waarneembare factoren.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Gevaarlijk inhaalgedrag
 • Excessieve snelheidsovertreding
 • Spookrijden
 • Driften
 • Bumperkleven

Doodslag in het verkeer

De overtreding van art. 6 WVW is een misdrijf waarop een maximum gevangenisstraf van 3 jaar staat. In sommige zaken, waarbij er sprake is van zeer ernstige wegpiraterij, kan echter ook vervolgd worden voor doodslag. Dit betreffen echter de meest excessieve verkeersdelicten die in de praktijk maar zeer zelden voorkomen.

Een voorbeeld van (poging tot) doodslag in het verkeer:

“Een automobilist probeert in een poging aan de politie te ontkomen bewust als spookrijder een snelweg op te rijden, waarbij hij over een traject van ruim 2 kilometer meer dan 100 kilometer per uur rijdt, dit afwisselend over de vluchtstrook en de rijbaan. Daarbij is verdachte meermalen bewust op de rijstrook van het verkeer gaan rijden. Achteraf verklaarde de automobilist dat hij het ‘kicken’ vond om met zijn auto tegen het verkeer in te rijden.”

Zie Hoge Raad 5 december 2006.

Zelfstandig strafbare verkeersdelicten

Naast verkeersongevallen door schuld zijn er ook andere strafbare verkeersdelicten. De meesten van deze delicten spreken echter voor zichzelf, zoals rijden onder invloed (art. 8 WVW), en rijden met een ingevorderd rijbewijs (art. 9 WVW).

Wat voor straffen staan er op verkeersdelicten?

Straffen is maatwerk. De rechter neemt bij het bepalen van de strafmaat alle feiten en omstandigheden van de zaak in aanmerking. Daarnaast kijkt de rechter ook naar uw persoonlijke omstandigheden, en of u bijvoorbeeld recidivist bent.

Door de wetgever zijn per delict maximum straffen opgesteld. Daarnaast zijn er door zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak algemene richtlijnen opgesteld ten aanzien van het eisen en opleggen van straffen in een concrete zaak.

Straf voor rijden onder invloed

Rijden onder invloed is een misdrijf waarop een maximum gevangenisstraf staat van 3 maanden.

Voor beginnend bestuurders geldt een limiet van 0,2 promille alcohol. Voor ervaren bestuurders geldt een limiet van 0,5 promille alcohol.

 

Beginnend bestuurders

Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters ten aanzien van rijden onder invloed in motorrijtuigen is voor beginnend bestuurders als volgt:

 

BloedalcoholgehalteStraf
Bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille:€ 300 GB
Bloedalcoholgehalte 0,81 – 1,30 promille:€ 350 – € 550 GB + rijontzegging 6mnd VW
Bloedalcoholgehalte 1,31 – 1,65 promille:€ 650 – € 750 + rijontzegging 6mnd OV
Bloedalcoholgehalte 1,66 – 2,00 promille: € 850 – € 950 + rijontzegging 6-8mnd OV
Bloedalcoholgehalte 2,01 – 2,35 promille:€1000- €1100 + rijontzegging 9-10mnd OV
Bloedalcoholgehalte 2,36 – >2,75 promille: 60 – 80 uur taakstraf + rijontzegging 12-18mnd OV

Legenda: OV = onvoorwaardelijk | VW = voorwaardelijk | GB = geldboete

 

Ervaren bestuurders

Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters ten aanzien van rijden onder invloed in motorrijtuigen is voor ervaren bestuurders als volgt:

 

BloedalcoholgehalteStrafrichtlijn
Bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille:€ 300 GB
Bloedalcoholgehalte 0,81 – 1,30 promille€ 420 –  € 650 GB
Bloedalcoholgehalte 1,31 – 1,65 promille€ 650 – € 750 + rijontzegging 6mnd VW
Bloedalcoholgehalte 1,66 – 2,00 promille€ 850 – € 950 + rijontzegging 6-8mnd OV
Bloedalcoholgehalte 2,01 – 2,35 promille:€1000- €1100 + rijontzegging 9-10mnd OV
Bloedalcoholgehalte 2,36 – >2,75 promille: 60 – 80 uur taakstraf + rijontzegging 12-18mnd OV

Legenda: OV = onvoorwaardelijk | VW = voorwaardelijk | GB = geldboete

 

Let op: Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Straf voor rijden tijdens een rijontzegging

Wanneer iemand een auto bestuurt terwijl hij of zij een rijontzegging heeft, betreft dit een misdrijf waarop een maximum gevangenisstraf van 3 maanden staat.

Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters ten aanzien van het besturen van een motorrijtuig met een rijontzegging is het opleggen van 2 weken onvoorwaardelijk gevangenisstraf.

Let op: Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Straf voor veroorzaken verkeersongeval door schuld (niet opzettelijk)

Het veroorzaken van een verkeersongeval door schuld is een misdrijf en wordt bij lichamelijk letsel bestraft met een maximum gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden.

Bij een dodelijk ongeval geldt een maximum gevangenisstraf van 3 jaar.

Deze straffen kunnen met de helft worden verhoogd indien:

 • Er sprake is van rijden onder invloed;
 • Er sprake is van ernstige snelheidsoverschrijding;
 • Er sprake is van zeer dicht bumperkleven;
 • Er sprake is van geen voorrang verlenen;
 • Er sprake is van gevaarlijk inhalen.

Indien iemand zich roekeloos heeft gedragen, kan bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel een maximumstraf van 3 jaren gevangenisstraf worden opgelegd. Als er sprake is van roekeloosheid bij een ongeluk waar een ander is overleden kan een maximumstraf van 6 jaren gevangenisstraf worden opgelegd.

Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters ten aanzien van een verkeersongeval door schuld is geïllustreerd in de volgende tabel:

Gevolgen slachtofferAlcoholgebruikWegpiraterij/RoekeloosheidGrove verkeersfoutAanmerkelijke verkeerfout
Geen alcohol2 mnd GS OV, 1 jr OBM90 uur TS, 6 mnd OBM€ 1000 GB, 3 mnd OBM
Lichamelijk letselAlcohol < 1,3 promille6 mnd GS OV, 2 jr OBM160 uur TS, 18 mnd OBM90 uur TS, 9 mnd OBM
Alcohol > 1,3 promille7 mnd GS OV, 3 jr OBM3 mnd GS OV, 2 jr OBM120 uur TS, 18 mnd OBM
Geen alcohol4 mnd GS OV, 2 jr OBM160 uur TS, 1 jr OBM90 uur TS, 6 mnd OBM
Zwaar lichamelijk letselAlcohol < 1,3 promille8 mnd GS OV, 3 jr OBM6 mnd gs ov, 2 jr OBM160 uur TS, 18 mnd OBM
Alcohol > 1,3 promille24 mnd GS OV, 4 jr OBM7 mnd gs ov, 3 jr OBM3 mnd GS OV, 2 jr OBM
Geen alcohol8 mnd GS OV, 3 jr OBM6 mnd gs ov, 2 jr OBM240 uur TS, 1 jr OBM
DoodAlcohol < 1,3 promille3 jr GS OV, 4 jr OBM12 mnd gs ov, 3 jr OBM6 mnd GS OV, 2 jr OBM
Alcohol > 1,3 promille4 jr GS OV, 5 jr OBM24 mnd gs ov, 4 jr OBM7 mnd GS OV, 3 jr OBM

Legenda:

GS OV = gevangenisstraf onvoorwaardelijk;
TS = taakstraf;
GB = Geldboete ;
OBM = ontzegging bevoegdheid motorrijtuigen te besturen.

 

Let op: Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.