Bel: +31 (0)20 210 33 34

Softdrugs

Softdrugs

Wat zijn softdrugs?

In Nederland is het aanwezig hebben, vervaardigen, verkopen, en in- of uitvoeren van drugs strafbaar. Juridisch gezien is er sprake van softdrugs als de drug is opgenomen in Lijst II van de Opiumwet. Alle verboden softdrugs staan in Lijst II. Hieronder vallen meer dan 100 verboden middelen, de bekendste daarvan zijn:

 • Hennep/Cannabis/Wiet
 • Hasjiesj,
 • Qat
 • BZP
 • Paddo’s (zie ook: wanneer zijn paddo’s strafbaar)

Wanneer zijn softdrugs strafbaar?

Een wijdverspreid misverstand is dat softdrugs legaal zouden zijn. Dit is namelijk niet het geval.

Gebruiken

Het gebruik van softdrugs is in Nederland niet strafbaar. U kan dus niet worden veroordeeld om de enkele reden dat u bijvoorbeeld “stoned” bent. Het bezit (aanwezig hebben) van softdrugs is echter wel strafbaar.

Bezit (aanwezig hebben)

Het bezit (aanwezig hebben) van softdrugs is strafbaar. Het opzettelijk aanwezig hebben is een misdrijf, het niet opzettelijk aanwezig hebben is een overtreding.

Onder “aanwezig hebben” wordt meer verstaan dan alleen het ‘bij zich hebben’. Als er softdrugs in uw woning wordt aangetroffen wordt dit vaak ook aangemerkt als uw bezit (ook als u niet thuis bent). In sommige gevallen kan zelfs de verhuurder van een woning strafrechtelijk worden veroordeeld voor het aanwezig hebben van de hennep(plantage) van de (onder)huurder.

Vervaardigen, verkopen, invoeren in Nederland, uitvoeren in Nederland

Niet alleen het bezit van softdrugs is strafbaar. Het vervaardigen (of telen, bereiden, bewerken, verwerken) verkopen (of afleveren, verstrekken), vervoeren en binnen of buiten Nederland brengen is strafbaar. In alle gevallen levert dit een misdrijf op.

Voorbereiden van hennepteelt

Sinds 1 maart 2015 is ook de voorbereiding ten behoeve van het kweken van hennep strafbaar, beter bekend als het zogenaamde ‘growshopverbod’. Ook het opzettelijk helpen bij de voorbereiding van hennepteelt is daarmee strafbaar geworden. Dat betekent dat ook het leveren van goederen, wetende dat die voor een hennepplantage worden gebruikt, in sommige gevallen strafbaar is.

Bezit van wiet, hennep, hasjiesj

Tot en met 5 gram

Het bezit van wiet, hennep, hasjiesj tot en met 5 gram wordt gedoogd. Dit betekent dat het nog wel strafbaar is, maar dat u niet strafrechtelijk zal worden vervolgd. Veelal zal de politie de softdrugs wel onttrekken aan het verkeer (vernietigen).

Tot en met 30 gram

Het bezit van een hoeveelheid hennep of hasjiesj tot 30 gram is een overtreding waarop een hechtenis van ten hoogste een maand staat of een geldboete van maximaal € 4.100.

31 gram en meer

Het bezit van een hoeveelheid hennep of hasjiesj van meer dan 30 gram is een misdrijf, waarop een gevangenisstraf staat van ten hoogste 2 jaar of een geldboete van maximaal € 20.500.

Noot

De bovengenoemde maximumstraffen kunnen hoger zijn indien er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

 

Het bezit van lachgas

Op Koningsdag wordt nog weleens lachgas in ballonnen verkocht. Handelingen rondom lachgas vallen onder de Geneesmiddelenwet. Lachgas mag wel als gas in capsules verkocht worden, maar het is verboden om lachgas in ballonnen te verkopen ten behoeve van recreatief gebruik. Dit is namelijk zogenaamd ‘oneigenlijk gebruik’. Gezien de verkoop van lachgas op koningsdag veelal gedoogd wordt, kunnen er grote vraagtekens gezet worden bij het vervolgingsbeleid door politie en justitie.

 

Het bezit van Paddo’s en truffels

Sinds 2008 staan paddo’s ook op lijst II (softdrugs) van de Opiumwet. De bekendste hiervan zijn het Puntig kaalkopje (psilocybe semilanceata), en de Mexicaanse paddo (psilocybe cubensis). Er is op dit moment nog steeds veel onduidelijkheid over de legaliteit van paddo’s en truffels.

Gedroogde paddo’s zijn geen harddrugs

Veel mensen denken dat gedroogde paddo’s als harddrugs worden aangemerkt. Echter vallen gedroogde paddo’s sinds 2008 ook onder lijst II (softdrugs) van de Opiumwet.

Truffels
Er is veel onduidelijkheid over de legaliteit van truffels (zoals de philosopher’s stone psilocybe tampanensis). Veel smartshops verkopen openlijk truffels omdat deze niet onder het paddoverbod zouden vallen.

Er is tot nu toe nog geen echte duidelijkheid over deze zaak. De Opiumwet verbiedt alleen paddenstoelen die een bepaalde stof bevatten. Het is nu de vraag of truffels ook als paddenstoelen worden aangemerkt. Er is in het verleden niet veel over deze vraag geprocedeerd. In een van de bekendere zaken komt deze vraag aan de orde, maar blijft het onbeantwoord.

Het kweken of telen van wiet, hennep, hasjiesj

In 2015 werden er in Nederland 4500 hennepkwekerijen opgerold. Daarmee is hennepteelt een van de meest veelvoorkomende drugsdelicten. Ons kantoor behandelt veelvuldig hennepzaken, en elke zaak vereist een andere aanpak. Het is daarom verstandig om bij een dagvaarding voor een wietplantage contact op te nemen met ons kantoor voor advies op maat.

Bij hennepzaken kunt u naast de dagvaarding ook te maken krijgen met een ontnemingsvordering. Hierbij pakt de overheid de ‘winst’ die u met de hennepplantage gemaakt zou hebben af. Op basis van (onder andere) de hoeveelheid hennepstekken, de roetaanslag op koolstoffilters en het gebruik van assimilatielampen denkt het Openbaar Ministerie een nauwkeurige inschatting te kunnen maken van de opbrengt van de hennepoogsten.

Wat voor straf staat er op softdrugs?

Straffen is maatwerk. De rechter neemt bij het bepalen van de strafmaat alle feiten en omstandigheden van de zaak in aanmerking. Daarnaast kijkt de rechter ook naar uw persoonlijke omstandigheden, en of u bijvoorbeeld recidivist bent (iemand die herhaaldelijk een strafbaar feit pleegt).

De wetgever heeft per strafbaar feit een maximumstraf vastgesteld, deze maximumstraffen worden echter zelden opgelegd. Voor een eenduidig beleid zijn er door het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak algemene richtlijnen opgesteld ten aanzien van het eisen en opleggen van straffen in een concrete zaak.

Hieronder zijn de richtlijnen van de straffen voor softdrugs te vinden:

 

Straf voor bezit van softdrugs

Rechters hebben strafrichtlijnen opgesteld voor het bezit (aanwezig hebben) van softdrugs in het algemeen:

a. Aanwezig hebben 0 tot 5 gram (overtreding)10 uur taakstraf (evt. € 50,–)
b. Aanwezig hebben 5 tot 30 gram (overtreding)15–30 uur taakstraf (evt. € 75-150,–)
c. Aanwezig hebben vanaf 30 gram (misdrijf)Vanaf 40 uur taakstraf
d. Dealerindicatie of drugsrunner (misdrijf)Vanaf 120 uur taakstraf, of (jeugd)detentie

 

Noot: dit zijn de richtlijnen van rechters. In veel gevallen zal het bezit van een kleine hoeveelheid softdrugs niet worden vervolgd, waardoor de zaak überhaupt niet voor de rechter komt. Ten aanzien van het bezit van wiet, hennep, hasjiesj geldt zelfs het officiële beleid van het Openbaar Ministerie dat een hoeveelheid tot en met 5 gram niet wordt vervolgd.

 

Straf voor een hennepplantage

Het opzettelijk telen van hennep is een misdrijf dat wordt bedreigd met een maximum gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren. Als er sprake is van bedrijfsmatige teelt dan geldt een maximum gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren. Deze maximumstraffen worden zelden opgelegd. De rechtspraak heeft een beleid vastgesteld voor de straf in een gemiddelde zaak. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters is als volgt:

 • 50 – 100 hennepplanten: € 1000 geldboete
 • 100 – 500 hennepplanten: 120 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf
 • 500 – 1000 hennepplanten: 180 uur taakstraf + 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf

Het aantal planten betreft het aantal planten per oogst. Bij meer oogsten volgt dus een hogere straf. Bij recidive is de kans groot dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf wordt opgelegd.

Indien er sprake is van een hennepplantage worden veelal ook nog de volgende maatregelen getroffen:

 • Vervolging voor elektriciteitsdiefstal
 • Ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (ook wel: de plukze-maatregel)
 • Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder
 • Terugvordering van bijstandsuitkering

Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.