Bel: +31 (0)20 210 33 34

Mensenhandel

Mensenhandel

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het onder dwang uitbuiten van anderen. Hierbij wordt veelal aan prostitutie onder dwang gedacht, maar mensenhandel is een veel breder begrip. Mensenhandel komt ook in Nederland met regelmaat voor. Veelvoorkomende vormen van mensenhandel zijn:

 • Gedwongen prostitutie (oa loverboys)
 • Orgaanhandel
 • Tewerkstelling onder dwang (bv: fabrieken)
 • Werving of ontvoering van personen voor prostitutie

Wanneer is mensenhandel strafbaar?

Het is voor het justitiële apparaat soms erg moeilijk om vast te stellen wanneer er sprake is van mensenhandel. Niet iedere vorm van uitbuiting levert namelijk mensenhandel op. Enigszins gechargeerd gezegd kan bij uitbuiting ook gedacht worden aan het slecht (of niet) betalen van werknemers/ stagiairs, het te hard laten werken van personeel of het anderen in erbarmelijke omstandigheden laten verblijven. Het is niet altijd duidelijk wanneer de strafbare grens van mensenhandel wel of niet is bereikt.

Mensenhandel is verboden bij art. 273f van het Wetboek van Strafrecht. Art. 273f is het langste artikel dat ons Wetboek van Strafrecht kent. De wetgever heeft met dit artikel geprobeerd een zo uitgebreid en duidelijk mogelijke grens te stellen. Een aantal vormen van uitbuiting zijn hierin geconcretiseerd:

 • Het uitbuiten van prostituees
 • Orgaanhandel
 • Gedwongen of verplichte arbeid, waaronder
  • Slavernij
  • Het dwingen tot het plegen van strafbare feiten
  • Het dwingen tot bedelarij
  • Het dwingen tot het verrichten van seksuele handelingen

Wat voor straf staat er op mensenhandel?

Straffen is maatwerk. De rechter neemt bij het bepalen van de strafmaat alle feiten en omstandigheden van de zaak in aanmerking. Daarnaast kijkt de rechter ook naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

Anders dan bij de meest voorkomende delicten, is er voor mensenhandel geen algemene strafrichtlijn gepubliceerd. Wel heeft de wetgever maximumstraffen bepaald:

Op mensenhandel staan de volgende maximum gevangenisstraffen:

 

DelictMaximale gevangenisstraf
Mensenhandel algemeen12 jaar gevangenisstraf
Mensenhandel, verzwarende omstandigheden15 jaar gevangenisstraf
Mensenhandel, zwaar lichamelijk letsel ten gevolg18 jaar gevangenisstraf
Mensenhandel, dood ten gevolglevenslang; tijdelijke gevangenisstraf 30 jaar