Bel: +31 (0)20 210 33 34

Internationaal Strafrecht

Internationaal Strafrecht

Uitlevering en overlevering

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit in het buitenland, dan kunt u het risico lopen te worden uitgeleverd naar dit land ter berechting. Het gaat dan altijd om een land waarmee Nederland een uitleveringsverdrag heeft. Daarnaast moet het feit strafbaar zijn in beide landen (dubbele strafbaarheid) en wordt er altijd gekeken of er voldoende waarborgen in dit land zijn ten aanzien van de bescherming van mensenrechten.

Binnen de Europese Unie spreekt men niet van uitlevering, maar van overlevering. Er geldt namelijk een vereenvoudigde procedure via een Europees aanhoudingsbevel (European Arrest Warrant). Een Europees aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd ten behoeve van strafvervolging of de tenuitvoerlegging van een reeds opgelegde straf in een andere lidstaat van de Europese Unie. Het moet bij strafvervolging altijd gaan om een delict dat met een maximumstraf van ten minste 12 maanden wordt bedreigd.

Meer informatie?

Uitlevering en overlevering betreffen complexe procedures. Indien u meer advies wilt over de werking van uitlevering en overlevering, verzoeken wij u contact op te nemen.

WOTS en WETS procedure

Als u in het buitenland bent veroordeeld voor een strafbaar feit, kunt u een verzoek indienen om uw straf alsnog in Nederland uit te zitten. Dit kan uiteraard alleen als Nederland een verdrag heeft gesloten met het land waar u gevangen zit. De WOTS-procedure duurt gemiddeld 6 tot 20 maanden. Het betreft dus een langdurige en complexe procedure, waar bijstand van een advocaat van groot belang is. U kunt op de website van het DJI meer informatie vinden over de WOTS – procedure.

De WETS procedure is van toepassing binnen de Europese Unie ten aanzien van de lidstaten die de van toepassing zijnde regelgeving hebben ingevoerd. Het doel van de WETS is om strafoverdracht binnen de Europese Unie gestroomlijnder te laten verlopen dan de WOTS-procedure.

Meer informatie?

De Wots en Wets procedure betreffen complexe procedures. Indien u meer advies wilt over de werking van een WOTS en WETS procedure, verzoeken wij u contact op te nemen.