Bel: +31 (0)20 210 33 34

Harddrugs

Harddrugs

Wat zijn harddrugs?

In Nederland zijn een aantal handelingen (zoals het aanwezig hebben, vervaardigen, verkopen, en in- of uitvoeren van harddrugs) strafbaar indien de harddrug is opgenomen in Lijst I van de Opiumwet. De meest bekende harddrugs zijn:

  • Heroïne
  • Cocaïne
  • GHB
  • LSD
  • MDMA
  • Amfetamine (Speed)
  • XTC
  • Verschillende designerdrugs (zie: ‘Designerdrugs’)

Wanneer zijn harddrugs strafbaar?

Gebruiken

Het gebruik van harddrugs is in Nederland niet strafbaar. U kan dus niet worden veroordeeld om de enkele reden dat u bijvoorbeeld XTC heeft gebruikt. Het bezit (aanwezig hebben) van harddrugs is wel strafbaar.

 

Bezit (aanwezig hebben)

Het bezit (aanwezig hebben) van harddrugs is strafbaar. Het opzettelijk aanwezig hebben is een misdrijf, het niet-opzettelijk aanwezig hebben is een overtreding. Onder “aanwezig hebben” wordt meer verstaan dan alleen het ‘bij zich hebben’. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als bijrijder in een auto ook als bezitter van de in die auto aanwezige drugs wordt aangemerkt.

 

Vervaardigen, verkopen, invoeren in Nederland, uitvoeren in Nederland

Het vervaardigen (of telen, bereiden, bewerken, verwerken) verkopen (of afleveren, verstrekken), vervoeren, openlijk aanbieden en het binnen of buiten Nederland brengen van harddrugs is een misdrijf.

 

Voorbereidingshandelingen

Het voorbereiden van een misdrijf waar een maximumstraf van 8 jaar of meer op staat is ook strafbaar. Op het binnen of buiten Nederland brengen van harddrugs staat een maximumstraf van 12 jaar. Daardoor is het voorbereiden van dit misdrijf op zichzelf ook een misdrijf. Dat betekent dat het al strafbaar is om internationale drugssmokkel voor te bereiden (of daarbij behulpzaam te zijn).

Wat voor straf staat er op harddrugs?

Straffen is maatwerk. De rechter neemt bij het bepalen van de strafmaat alle feiten en omstandigheden van de zaak in aanmerking. Daarnaast kijkt de rechter ook naar uw persoonlijke omstandigheden, en of u bijvoorbeeld recidivist bent.

Door de wetgever zijn per delict maximum straffen opgesteld. Daarnaast zijn er door zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak algemene richtlijnen opgesteld ten aanzien van het eisen en opleggen van straffen in een concrete zaak. Hieronder zijn een aantal veelvoorkomende drugsdelicten en de bijkomende straffen weergegeven.

 

Bezit van kleine hoeveelheden harddrugs

In de praktijk wordt het bezit van een kleine hoeveelheid harddrugs veelal buitengerechtelijk afgedaan middels een strafbeschikking. Wij raden cliënten die voor het eerst zijn aangehouden wegens bezit van drugs aan om niet akkoord te gaan met een strafbeschikking. De strafbeschikking is namelijk meestal onvoordelig wat betreft de straf en het betalen van een strafbeschikking (van boven de EUR 100) komt op uw ‘strafblad’ te staan. De richtlijnen van het Openbaar Ministerie ten aanzien van first offenders van bezit van harddrugs zijn:

0,5 gram / 1 pil : Geen vervolging, afstand doen
t/m 1 gram / 2 pillen : € 375 geldboete
t/m 3 gram/ tot 6 pillen : € 425 – € 550 geldboete
t/m 5 gram/ tot 10 pillen : € 600 – € 750 geldboete
tot 5 gram, dealerindicatie : Taakstraf van 80 uur

 

Bij een recidive binnen 2 jaar zal in de meeste gevallen een taakstraf worden geëist door het openbaar ministerie.

Straffen blijft altijd maatwerk, waardoor de straffen van geval tot geval veel kunnen verschillen. Voor een meer specifieke schatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.

 

Straf voor handel in harddrugs

Het opzettelijk verhandelen van harddrugs is een misdrijf waarop een maximum gevangenisstraf van 8 jaar staat. Er wordt in het beleid van het Openbaar Ministerie onderscheid gemaakt tussen het handelen van harddrugs in het algemeen en gedurende een periode op straat of vanuit dealpanden. Het Openbaar Ministerie hanteert de volgende richtlijnen ten aanzien van het dealen van harddrugs:


Richtlijnen Openbaar Minsterie dealen harddrugs

gewicht straf normaal straf recidive
3,5 t/m 5 gram 110 uur ts 11 weken gs
5 t/m 15 gram 120 uur ts 3 maanden gs
15 t/m 50 gram 1 maand gs 8 weken gs
50 t/m 200 gram 3 maanden gs 5 maanden gs
200 t/m 500 gram 5 maanden gs 8 maanden gs
1000 t/m 5000 gram 9 – 20 maanden gs 14 – 31 maanden gs

 

Legenda: 

ts = taakstraf | gs = onvoorwaardelijke gevangenisstraf  | recidive = recidive binnen 2 jaar

Noot: Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.

 

Straffen voor binnen of buiten Nederland brengen van harddrugs (smokkelen)

Op de smokkel van harddrugs staan hoge straffen. De maximumstraf voor drugssmokkel is in beginsel 12 jaar.

De hoogte van de straf is sterk afhankelijk van de hoeveelheid drugs die is vervoerd, de mate van professionaliteit waarmee is gehandeld en de persoon van de ‘smokkelaar’. Zo wordt er door rechters een onderscheid gemaakt tussen ongeorganiseerde en georganiseerde drugssmokkel.

Ondanks dat de omstandigheden van het geval een grote invloed kunnen hebben op de strafmaat, zijn er wel algemene richtlijnen opgesteld voor de straf voor drugssmokkel. Deze standaard is gebaseerd op het aantal gram van de harddrugs dat is gesmokkeld. Daarnaast zijn er verschillende straffen voor georganiseerde en niet-georganiseerde drugssmokkel.

Landelijk straftoemetingsbeleid rechters inzake smokkel van harddrugs

Gewicht (gram) niet-georganiseerd  georganiseerd
 0 – 10  1 -3 weken gs  n.v.t.
 10 – 50  3 – 5 weken gs  n.v.t.
 50 – 100  5- 7 weken gs  n.v.t.
 100 – 150  7 – 10 weken gs  n.v.t.
 150 – 200  10-12 weken gs  n.v.t.
 200 – 500  3 – 6 maanden gs  6 -7 maanden gs
 500 – 1000  6 – 8 maanden gs  8 – 12 maanden gs
 1000 – 1500  8 – 12 maanden gs  12 – 24 maanden gs
 1500 – 2000  12 – 24 maanden gs  24 – 30 maanden gs
 2000 – 3000  24 – 30 maanden gs  30 – 36 maanden gs
 3000 – 4000 30 – 36 maanden gs  36 – 24 maanden gs
 4000 – 5000  36 – 38 maanden gs  42 – 45 maanden gs
 5000 – 6000  38 – 40 maanden gs  45 – 48 maanden gs
 6000 – 7000  40 – 42 maanden gs  48 – 51 maanden gs
 7000 – 8000  42 – 44 maanden gs  51 -54 maanden gs
 8000 – 9000  44 – 46 maanden gs  54 – 57 maanden gs
 9000 – 10.000  46 – 48 maanden gs  57 – 60 maanden gs
 10.000 – 20.000  48 – 60 maanden gs  60-72 maanden gs
 Meer dan 20.000  meer dan 60 maanden gs  meer dan 72 maanden gs

Legenda: gs = onvoorwaardelijke gevangenisstraf | pillen = 5 pillen geldt als 1 gram | vloeibaar = 5 ml geldt als 1 gram

 

Noot: Straffen blijft altijd maatwerk, waardoor de hoogte van de straf van geval tot geval kan verschillen. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.