Bel: +31 (0)20 210 33 34

Geweldsdelicten

Geweldsdelicten

Wat zijn geweldsdelicten?

Bij geweldsdelicten wordt er meestal gedacht aan mishandeling, maar er zijn vele soorten geweldsdelicten. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Vernieling
 • Belediging
 • Openlijke geweldpleging
 • Brandstichting
 • Mishandeling (bv: huiselijk geweld)

Geweldsdelicten zijn zaken waarbij de feiten een grote rol spelen. Het is belangrijk dat uw advocaat deze feiten helder naar de rechtbank kan communiceren. Indien u wordt verdacht van een geweldsdelict, raden wij u altijd aan zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Wanneer zijn geweldsdelicten strafbaar?

Het gebruik van geweld is niet altijd strafbaar. Er zijn vele situaties denkbaar die het gebruik van geweld een ‘rechtvaardiging’ geven. Denkt u bijvoorbeeld aan het gebruik van geweld door de politie, als zelfverdediging, of binnen de context van een sport- en spelsituatie. 

Zelfverdediging

Indien u wordt aangevallen of u treft een inbreker in huis, mag u natuurlijk uzelf verdedigen of uw spullen van diefstal beschermen. U kunt zich dan op noodweer of noodweerexces beroepen. Bij een succesvol beroep op een strafuitsluitingsgrond zal de rechter u vrijspreken of u ontslaan van alle rechtsvervolging. Er wordt dan geen straf opgelegd.

Noodweer

Om u op noodweer te beroepen dient er sprake te zijn van een onmiddellijk dreigend gevaar. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie dat u belaagd wordt door een groep mensen. U mag dan uzelf verdedigen, maar deze zelfverdediging dient wel te voldoen aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit. Dit houdt kort gezegd in of er:

1) in plaats van de zelfverdediging een andere uitweg/mogelijkheid is, en:

2) of er ook had kunnen worden volstaan met een minder intensief gebruik van geweld.

Noodweerexces

Bij noodweerexces gaat iemand te ver binnen een noodweersituatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat iemand u aanvalt en u deze persoon succesvol naar de grond werkt. Als u – aangedaan door de belaging- vervolgens ‘door blijft schoppen’, is er sprake van noodweerexces. U overschrijdt dan de grenzen van de noodzakelijke verdediging.

Meer informatie?

Het leerstuk van noodweer(exces) ligt erg complex en is erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien u advies wilt over een beroep op noodweer(exces), verzoeken wij u contact op te nemen.

Wat voor straf staat er op geweldsdelicten?

Straffen is maatwerk. De rechter neemt bij het bepalen van de strafmaat alle feiten en omstandigheden van de zaak in aanmerking. Daarnaast kijkt de rechter ook naar uw persoonlijke omstandigheden, en of u bijvoorbeeld recidivist bent.

Door de wetgever zijn per delict maximum straffen opgesteld. Daarnaast zijn er door zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak algemene richtlijnen opgesteld ten aanzien van het eisen en opleggen van straffen in een concrete zaak.

Straf voor vernieling

Op vernieling staat een maximum gevangenisstraf van 2 jaar. De rechter zal bij vernieling van geval tot geval bekijken welke straf bij een bewezenverklaring zal worden opgelegd.

Straf voor belediging

Op belediging staat een maximum gevangenisstraf van ten hoogste 3 maanden. Het gaat hier om een eenvoudige belediging. Eenvoudige belediging van iemand die niet het openbaar gezag bekleed kan alleen worden vervolgd indien het slachtoffer heeft aangegeven strafrechtelijke vervolging te wensen (een zogenaamd klachtdelict).

Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters bij belediging is het opleggen van een geldboete van € 150.

Indien belediging is begaan tegen een hulpverlener of een politieagent, kan de straf worden verhoogd met 33% tot 100%. Daarnaast zal de aard van de belediging worden meegenomen in het bepalen van de strafmaat.

Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald.

Straf voor openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging betreft een delict met een groepskarakter. Op openlijke geweldpleging staat een maximum gevangenisstraf van 4 jaar en 6 maanden. Indien de gevolgen van het feit ernstiger zijn, kan een verhoging van de straf volgen. Zo kent openlijke geweldpleging dat het zwaar lichamelijk letsel van iemand anders ten gevolge heeft een maximum gevangenisstraf van 9 jaar.

Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters bij openlijke geweldpleging is:

 • Openlijke geweldpleging door auto’s te vernielen of andere goederen te vernielen: 60 uur taakstraf
 • Openlijke geweldpleging tegen bijvoorbeeld een politieauto of ambulance: 60 uur taakstraf
 • Openlijke geweldpleging tegen een persoon, maar zonder lichamelijk letsel: 150 uur taakstraf

Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald.

Straf voor brandstichting

Op brandstichting staan de volgende maximumstraffen. De rechter zal van geval tot geval bepalen welke straf bij een bewezenverklaring wordt opgelegd.

 • Opzettelijke brandstichting algemeen : maximaal 12 jaar gevangenisstraf.
 • Opzettelijke brandstichting met mogelijk levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel: maximaal 15 jaar gevangenisstraf.
 • Opzettelijke brandstichting met het gevolg dat iemand overlijdt: maximaal tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar gevangenisstraf of een levenslange gevangenisstraf.
 • Brandstichting door schuld algemeen: maximaal 6 maanden gevangenisstraf
 • Brandstichting door schuld met mogelijk levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel: maximaal 1 jaar gevangenisstraf
 • Brandstichting door schuld met het gevolg dat iemand overlijdt: maximaal 2 jaar gevangenisstraf

Straf voor mishandeling

Bij mishandeling wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘eenvoudige’ mishandeling en ‘zware’ mishandeling. Bij zware mishandeling gaat het altijd om mishandeling waarbij iemand een ander opzettelijk zwaar lichamelijk letsel wil toebrengen.

Op eenvoudige mishandeling staat een maximum gevangenisstraf van 3 jaar. Op zware mishandeling staat een maximum gevangenisstraf van 8 jaar. Indien deze feiten worden gepleegd met voorbedachten rade, geldt een maximum gevangenisstraf van respectievelijk 4 jaar en 12 jaar.

Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters is als volgt:

 

Aard mishandelingStraf
 Eenvoudige mishandeling, droge klap of schop zonder pijn of letsel € 500 geldboete
 Eenvoudige mishandeling, enig letsel tot gevolg € 750 geldboete
 Eenvoudige mishandeling met slagwapen of kopstoot 120 uur taakstraf
 Opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel 3-6 maanden GS OV

Legenda: GS OV = onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Let op! Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.