Bel: +31 (0)20 210 33 34

Designerdrugs

Designerdrugs

Wat zijn designerdrugs?

Op dancefeesten en festivals is de afgelopen jaren een toegenomen gebruik zichtbaar van designerdrugs (ookwel: Research Chemicals). Er is veel onduidelijkheid over de strafbaarheid van designerdrugs. Sommige designerdrugs zijn openlijk te koop op internet, waarbij zelfs via iDeal betaald kan worden.

Voorbeelden van designerdrugs zijn:

 • 4-MMC (mephedrone, miauw miauw)
 • 4FMP (4-fluoramfetamine)
 • 4-FA (4-fluoramfetamine)
 • 2C-B (en andere Fenylethylamines)
 • BZP (beznylpiperazine)
 • 5-MeO-DMT (Tryptamine)
 • Lachgas (distikstofmonoxide)
 • GHB/GBL (gamma-hydroxyboterzuur)
 • CP47,497 (en andere Cannabinoïden)
 • Benzofury / 6 APB
 • Mephedrone (miauw miauw)
 • Methylone (Explosion)
 • MDPV

Zie ook: paddo’s

Wanneer zijn designerdrugs strafbaar?

Omdat wetgeving traag is, en veel designerdrugs relatief nieuw en onbekend zijn, staan deze drugs vaak niet in de Opiumwet. Het feit dat een bepaalde stof niet is opgenomen in de lijsten van de Opiumwet betekent echter niet dat het strafrecht volledig ontweken wordt.

 

Strafrecht en gevaarlijke stoffen

Het Wetboek van strafrecht bevat diverse bepalingen over het handelen met gevaarlijke stoffen. Anders dan bij de Opiumwet is bij die artikelen niet nader gespecificeerd om welke stof het moet gaan. Dit betekent dat ook nieuwe onbekende designerdrugs onder deze strafbepalingen kunnen vallen.

Een voorbeeld is art. 174 Sr. Dit artikel bepaalt dat iemand die stoffen verkoopt, wetende dat deze schadelijk zijn voor de gezondheid, en de schadelijkheid hiervan verzwijgt, gestraft wordt met een maximum gevangenisstraf van 15 jaar. Het Openbaar Ministerie zou de verkoop van 4FMP bijvoorbeeld als schadelijk voor de gezondheid kunnen beschouwen.

 

De Geneesmiddelenwet

De handel in geneesmiddelen is (zonder vergunning) strafbaar. Dit is namelijk een overtreding van de Wet op de Economische Delicten. Veel drugssoorten worden ook als geneesmiddel gebruikt, waardoor deze onder de geneesmiddelenwet kunnen vallen.

Het is lastig om te bepalen of en wanneer een designerdrug onder de geneesmiddelenwet valt. Dit hangt bijvoorbeeld af van de exacte chemische samenstelling, de vorm waarop de drug aangeboden wordt (pilvorm, kristallen, vloeibaar, in een gascontainer), het normale gebruik, en de concentratie van de werkzame stof.

Op deze website van het Zorginstituut Nederland staan vrijwel alle medicijnen. Komt de stof op deze website voor? Dan hebt u waarschijnlijk met een geneesmiddel te maken die onder de geneesmiddelenwet valt.

 

Lachgas

Op Koningsdag wordt nog weleens lachgas in ballonnen verkocht. Dit is echter strafbaar, omdat lachgas onder de geneesmiddelenwet valt. Hoewel lachgas wel als gas in capsules verkocht mag worden, is het verboden om lachgas in ballonnen te verkopen ten behoeve van drugsgebruik. Dit is zogenaamd ‘oneigenlijk gebruik’. Gezien de verkoop van lachgas op koningsdag veelal gedoogd wordt, kunnen er grote vraagtekens gezet worden bij het vervolgingsbeleid door politie en justitie.

 

Opiumwet

Sommige designerdrugs zijn al wel opgenomen in de Opiumwet. Een aantal bekende designerdrugs die recentelijk in de Opiumwet zijn opgenomen zijn:

 • Mephedrone (miauw miauw)
 • Methylone (Explosion)
 • MDPV
 • 2C-B (en andere Fenylethylamines)
 • GHB/GBL (gamma-hydroxyboterzuur)

Heden (2016) zijn 4FMP (4-fluoramfetamine) en Benzofury / 6 APB niet opgenomen in de Opiumwet.

Bekijk de volledige lijst I van de Opiumwet.

Bekijk de volledige lijst II van de Opiumwet.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de legaliteit en strafbaarheid van een bepaalde designerdrug? Neem dan contact met ons op voor gedetailleerd advies.

Wat voor straf staat er op designerdrugs?

Wat voor straf er op het bezit (opzettelijk aanwezig hebben) van designerdrugs staat, hangt af van of en hoe de stof of substantie strafbaar is gesteld.

Bezit strafbaar gesteld via de Opiumwet

Als een designerdrug is opgenomen in de Opiumwet (veelal lijst II, harddrugs), zal de rechter meestal aansluiting zoeken bij de standaardstraffen voor andere harddrugs. In de praktijk wordt het bezit van een kleine hoeveelheid harddrugs veelal buitengerechtelijk afgedaan middels een strafbeschikking. Wij raden cliënten die voor het eerst zijn aangehouden wegens bezit van drugs aan om niet akkoord te gaan met een strafbeschikking, omdat dit vaak onvoordelig is.

Ten aanzien van first offenders van bezit van harddrugs zijn de richtlijnen van het Openbaar Ministerie als volgt:

0,5 gram / 1 pil: Geen vervolging, afstand doen
t/m 1 gram / 2 pillen: € 375 geldboete
t/m 3 gram/ tot 6 pillen: € 425 – € 550 geldboete
t/m 5 gram/ tot 10 pillen: € 600 – € 750 geldboete
tot 5 gram, dealerindicatie: Taakstraf van 80 uur

 

Let wel! Dit zijn richtlijnen van het Openbaar Ministerie. De rechter kan van de eis van het Openbaar Ministerie afwijken en zal alle omstandigheden van het geval meewegen. Hierdoor kan de straf aanzienlijk hoger of lager uitvallen.

Lees ook over de straffen voor de handel, in- en uitvoer van harddrugs.

 

Handel strafbaar via Geneesmiddelenwet

Sommige drugs, zoals ketamine, vallen niet onder de Opiumwet maar onder de Geneesmiddelenwet. Art 38 van de Geneesmiddelen verbiedt het bereiden, invoeren, afleveren, uitvoeren, en verhandelen van stoffen welke gebruikt worden voor het vervaardigen van geneesmiddelen. Overtreding van deze regels wordt gezien als een misdrijf of overtreding volgens de Wet op de economische delicten. Door de complexe systematiek is geen algemene beschrijving te geven van de op te leggen straf. Indien u dus wordt verdacht van het overtreden van de Geneesmiddelenwet, verzoeken wij u contact op te nemen voor maatwerk advies.

 

Het wetboek van Strafrecht

Zoals onder het kopje “is het strafbaar?” te lezen is, bevat het Wetboek van Strafrecht een aantal algemene bepalingen waarin het omgaan met gevaarlijke stoffen strafbaar is gesteld. Hiervan is art. 174 in het bijzonder relevant. Dit artikel bepaalt dat iemand die stoffen verkoopt, wetende dat deze schadelijk zijn voor de gezondheid, en de schadelijkheid hiervan verzwijgt, gestraft wordt met een maximumgevangenisstraf van 15 jaar.

Het kan zijn dat de verkoop van designerdrugs een overtreding oplevert van art. 174 Sr. Dit wordt echter zelden op deze manier vervolgd. Het is daarom moeilijk om vooraf te stellen wat voor straf er kan worden opgelegd.

Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters geldt alleen ten aanzien van first offenders, tenzij anders is aangegeven. Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.