Bel: +31 (0)20 210 33 34

Verboden wapenbezit

Wapens en munitie

Wat zijn wapens en munitie?

Iedereen weet dat een machinegeweer een wapen is, maar voor andere voorwerpen is dit niet altijdl duidelijk. Wordt een keukenmes of honkbalknuppel bijvoorbeeld juridisch gezien als wapen? Zijn alle uitklapbare messen illegaal en mogen schroevendraaiers naar voetbalwedstrijden meegenomen worden? In het volgende tabblad wordt hiervan een uiteenzetting gegeven.

Strafbaarheid van het voorhanden hebben van wapens en munitie

Wet Wapens en Munitie


Wapens

In Nederland is het zonder vergunning niet toegestaan om wapens die zijn opgenomen in de Wet Wapens en Munitie voorhanden te hebben. Het kan dan gaan om stiletto’s, ploertendoders, of vlindermessen, maar ook om automatische vuurwapens, zoals bezit van een pistool, hagelgeweer (shot gun), semiautomatisch geweer of volautomatisch geweer (Scorpion, AK-47). Deze typen wapens worden nader gecategoriseerd in categorie I – IV van de Wet Wapens en Munitie.

‘Gewone’ voorwerpen

Eigenlijk heeft iedereen wapens in huis. Het is namelijk vrij normaal om een groot keukenmes te bezitten. Als dit keukenmes wordt meegenomen naar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, dan kan het als wapen worden aangemerkt. De bestemming van een voorwerp kan namelijk het verschil maken tussen een verboden wapen en een onschuldig voorwerp. De Wet Wapens en Munitie stelt hierover:

“Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen.” (Artikel 2 wet wapens en munitie)

Voorbeeld:

  • Een honkbalknuppel is geen wapen indien de drager onderweg is naar zijn honkbaltraining, wel als hij de knuppel meeneemt naar een voetbalwedstrijd.
  • Een keukenmes is geen wapen als het naar huis vervoerd wordt om daar in de keukenla op te worden geborgen, wel als het wordt meegenomen naar een dancefestival.

De straffen voor verboden wapenbezit kunnen uitlopen van een geldboete tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Plaatselijke wetgeving

Gemeenten mogen ook regelgeving maken. Zo heeft iedere gemeente een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de gemeentelijke regelgeving kan bepaald worden dat het niet is toegestaan om bepaalde voorwerpen voorhanden te hebben.

Veel gemeenten hebben veiligheidsregio’s aangewezen waar de eisen strenger zijn dan in de Wet Wapens en Munitie. In deze regelgeving kan bijvoorbeeld opgenomen zijn dat het niet is toegestaan om in een bepaald gebied buiten winkeltijden messen te vervoeren (ongeacht het doel waarmee het vervoerd wordt). Een voorbeeld is een verbod op het voorhanden hebben van voorwerpen zoals schroevendraaiers rondom voetbalstadions of uitgaansgebieden.

Overtreding van gemeentelijke verbodsbepalingen levert altijd een overtreding op, nooit een misdrijf. De straffen zijn daardoor aanzienlijk lager.

Meer informatie

De Wet Wapens en Munitie is een zeer complexe wet welke verschillende uitzonderingen bevat. Indien u meer informatie wilt over de legaliteit van het voorhanden hebben van een wapen, of als u gedagvaard bent voor wapenbezit, verzoeken wij u contact op te nemen.

Wat voor straf staat er op verboden wapenbezit?

Straffen is maatwerk. De rechter neemt bij het bepalen van de strafmaat alle feiten en omstandigheden van de zaak in aanmerking. Daarnaast kijkt de rechter ook naar uw persoonlijke omstandigheden.

Door de wetgever zijn per delict maximum straffen opgesteld. Daarnaast zijn er door zowel het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak algemene richtlijnen opgesteld ten aanzien van het eisen en opleggen van straffen in een concrete zaak.

Pistolen en revolvers

Strafrichtlijnen voor het voorhanden hebben van pistolen of revolvers

Speelgoedpistool (lijkend op echt)550 euro geldboete
Alarmpistool550 euro geldboete
Gasdrukpistool550 euro geldboete
Pistool of revolver3 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Vuurwapen dat niet op een wapen lijkt4 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Automatisch vuurwapen9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Geweren

Strafrichtlijnen voor het voorhanden hebben van geweren

Luchtbuks (behoudens toegestane buksen)170 euro geldboete
Geweer3 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Riot Gun6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Automatisch vuurwapen9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Messen

Strafrichtlijnen voor het voorhanden hebben van messen

Opvouwbaar mes200 euro geldboete
Stiletto200 euro geldboete
Vlindermes200 euro geldboete

Munitie

Strafrichtlijnen voor het voorhanden hebben van munitie

Scherpe munitie
1 – 4 patronen110 euro geldboete
5 – 10 patronen170 euro geldboete
11 – 15 patronen230 euro geldboete
16 – 20 patronen290 euro geldboete
Meer dan 20 patronenmeer dan 340 euro geldboete

 

Gas en knalpatronen
5 – 10 patronen85 euro geldboete
11 – 15 patronen110 euro geldboete
16 – 20 patronen140 euro geldboete
Meer dan 20 patronen170 euro geldboete

Overige wapens

Strafrichtlijnen voor het voorhanden hebben van overige wapens

Boksbeugel 170 euro geldboete
Katapult170 euro geldboete
Nunchaku170 euro geldboete
Ploertendoder170 euro geldboete
Werpster170 euro geldboete
Geluiddemper290 euro geldboete
Pepperspray / traangas290 euro geldboete
Stroomstootwapen (stungun, taser)550 euro geldboete
Molotov cocktail3 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Handgranaat6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Explosieven9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf

 

Let op! Het straffen blijft altijd maatwerk en wordt van geval tot geval bepaald. Hierboven is het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters weergegeven, maar hiervan kan uiteraard worden afgeweken. Bovendien geldt dit beleid alléén ten aanzien van first offenders.Voor een meer specifieke inschatting adviseren wij u contact met ons op te nemen.