Bel: +31 (0)20 210 33 34

Kinderporno

Kinderporno

Wat is kinderporno?

Onder kinderporno worden afbeeldingen en video’s verstaan met daarin een seksuele gedraging van een minderjarige. Onder meer het bezit en het verspreiden van kinderporno is strafbaar.

Strafbaarheid van kinderporno

Het bezitten, maken of verspreiden van kinderporno is strafbaar gesteld in art. 240b van het wetboek van strafrecht.

Er zijn 2 vereisten voor de strafbaarheid van kinderporno. De eerste eis is dat er een handeling met de foto of video moet worden verricht, zoals enkel bezitten of vervaardigen. Het bekijken van kinderporno zelf is namelijk niet strafbaar. De tweede eis is dat het moet gaan om foto’s of video’s met een seksuele gedraging.

1. Bekijken van foto’s of video’s.

Omdat iemand niet kan controleren wat hij of zij ziet, heeft de wetgever bepaald dat het kijken van kinderporno niet strafbaar is. Immers kan er zomaar een verboden afbeelding op uw televisie, computer of telefoon verschijnen. Het zou dan te ver gaan om iemand daarvoor te vervolgen.

De wetgever heeft bepaald dat het bezitten, aanbieden, verspreiden, openlijk tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren, verwerven of uzelf toegang verschaffen tot kinderporno wel strafbaar is. Verschijnt er ineens een verboden afbeelding op uw scherm, dan is dat dus niet strafbaar. Soms is er op dit gebied onduidelijkheid over het streamen van video’s met kinderporno. Het zien van een video is immers niet strafbaar, maar bij een stream wordt de video (tijdelijk) opgeslagen. Dit automatische en tijdelijke opslaan kan worden gezien als ‘bezitten’.

2. Wanneer is het een seksuele gedraging?

Niet iedere afbeelding van een naakte minderjarige betreft een seksuele gedraging.  Een reclameblad van een naaktcamping kan bijvoorbeeld afbeeldingen bevatten waarop naakte kinderen te zien zijn. Dit is meestal niet strafbaar. Een afbeelding valt aan te merken als kinderporno als het gaat om een minderjarige in een zodanige houding dat daarmee kennelijk het opwekken van een seksuele prikkeling wordt beoogd. Het hoeft ook niet te gaan om echte kinderen, ook een niet van echt te onderscheiden vituele afbeelding kan onder kinderporno vallen.

Wat voor straf staat er op kinderporno?

De straffen die voor kinderporno opgelegd worden zijn aanzienlijk te nomen. Op kinderpornografie staat een maximum gevangenisstraf van 4 jaar. In het landelijk straftoemetingsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van kinderporno.

Bezit kinderporno

Dit betreft het bezit/verwerven van kinderporno, alsmede het zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot kinderporno verschaffen. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechter is hierbij als volgt:

  • 240 uur taakstraf, en
  • 6 maanden gevangenisstraf waarvan een kort gedeelte onvoorwaardelijk, en
  • bijzondere voorwaarden

Verspreiding van kinderporno

Dit betreft het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters is hierbij als volgt:

1 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Vervaardigen van kinderporno

Dit betreft het (zelf) vervaardigen van kinderporno.Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters is hierbij als volgt:

2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Kinderporno als beroep/gewoonte maken

Wanneer iemand van het bezit, verspreiding, of vervaardiging van kinderporno een ‘gewoonte maakt’, zal de rechter doorgaans een hogere straf opleggen. Ook wordt dit conform het wetboek van strafrecht bedreigd met een hoger strafmaximum. Het landelijk straftoemetingsbeleid van rechters is hierbij als volgt:

Een beroep of gewoonte maken van het bezit van kinderporno:

1 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Een beroep of gewoonte maken van het verspreiden, aanbieden, openlijk tentoonstellen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren van kinderporno:

2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Een beroep of gewoonte maken van het vervaardigen van kinderporno:

4 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf

 

De rechter zal bij het opleggen van de straf altijd rekening houden met de omstandigheden van het geval. Daarnaast zal de rechter onder meer kijken naar de periode waarin de verzameling van afbeelding is opgebouwd, de leeftijd van de slachtoffers, en of het feit is voorafgegaan door folteringen of ernstige geweldpleging. Ook de aard van de handelingen op de afbeeldingen kan mee worden genomen in de strafmaat.