Bel: +31 (0)20 210 33 34

Grooming

Grooming

Wat is grooming?

Grooming is het via internet benaderen van minderjarigen onder de 16 met het doel om (webcam) seks te hebben. Grooming wordt ook wel ‘online kinderlokken’ genoemd. Meestal heeft de verdachte voor een langere tijd contact met de minderjarige voordat de strafbare grens is bereikt. Grooming is een delict waar maximaal 2 jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.

Wanneer is grooming strafbaar?

Strafbaarheid van grooming

Grooming is alleen onder de volgende voorwaarden strafbaar:

  • De dader moet redelijkerwijs kunnen weten (of vermoeden) dat het slachtoffer jonger dan 16 is.
  • Het (online) gesprek tussen de verdachte en de minderjarige is alleen strafbaar als de verdachte:
    • Voorstelt om de minderjarige te ontmoeten met het oogmerk om vervolgens ontuchtige handelingen te plegen, of
    • Probeert om foto’s of video’s met seksuele handelingen van de minderjarige te vervaardigen.

Discussiepunten Grooming

Het is niet altijd even duidelijk wanneer de strafbare grens van grooming is bereikt. Zo staat nergens wat nu precies een ontuchtige of seksuele handeling is. Ook is het niet altijd duidelijk wanneer de verdachte redelijkerwijs moet weten dat de minderjarige jonger is dan 16 jaar. Ook is niet altijd duidelijk wanneer  er sprake is van het voorstellen van een ontmoeting om seksuele handelingen te verrichten. Ook het leeftijdsverschil kan een rol spelen in de strafbaarheid van de verdachte. Zo zal een 16 jarige niet snel vervolgd worden voor Grooming van een 15 jarige.

De meerderjarige lokpuber

Een ander punt van discussie is de ‘meerderjarige lokpuber’. Deze lokpubers zijn agenten die zich voordoen als minderjarige om daarmee te groomers te pakken te krijgen. Er bestaat onder juristen veel discussie of deze praktijk is toegestaan (worden de kinderlokkers nu niet zelf uitgelokt?) en of ze de verdachte wel kunnen vervolgen (immers gaat het feitelijk niet om een minderjarige maar om een meerderjarige agent).

Gespecialiseerde advocaat

Als je wordt verdacht van grooming is het belangrijk om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die precies weet waar de grenzen van strafbaarheid liggen en die weet wat de recherche wel en niet mag doen. Onze advocaten hebben veel kennis van dit onderwerp en kunnen u hierin bijstaan. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wat voor straf staat er op grooming?

Grooming wordt vaak tegelijk met andere zedendelicten vervolgt, zoals het bezit van kinderporno of het plegen van ontucht met een minderjarige. Deze delicten worden als ernstige delicten beschouwd. Bij een veroordeling zal de straf in hoge mate afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Ook wordt er vaak een behandeltraject voorgesteld.

Praktijkvoorbeelden:

24 maanden gevangenisstraf, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met verplichte behandeling voor grooming, ontucht met een minderjarige en het maken van kinderporno.

Gevangenisstraf van 183 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk, met verplichte behandeling voor grooming waarbij de verdachte enige handelingen heeft verricht om ook tot een daadwerkelijke afspraak te komen.

Gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met verplichte behandeling voor het hebben van ontuchtige handelingen met een minderjarige (tussen 12 en 16 jaar), meermalen gepleegd, mensenhandel, grooming en bezit van kinderporno.