Bel: +31 (0)20 210 33 34

Cyberterrorisme

Cyberterrorisme

Wat is cyberterrorisme?

Terrorisme wordt gezien als een zeer ernstige verstoring van de openbare orde. Vaak denken mensen bij terrorisme aan daden van organisaties als ISIS of Al-Qaida. Er zijn echter veel meer handelingen die strafrechtelijk als terrorisme worden gezien. Zo kan het zijn dat een hack van een overheidsorgaan ook als terroristische daad kan worden gezien. Het maakt daarbij niet veel uit of het gaat om religieuze, politieke of ideologische acties. Zo zou een hack van dierenrechtenactivisten ook kunnen worden gezien als terrorisme.

Wanneer is cyberterrorisme strafbaar?

Terrorisme is niet in één strafbepaling vastgelegd. Meestal wordt terrorisme gestraft als een verzwaarde omstandigheid van een ander strafbaar feit. Zo bepaalt art. 176a Sr bijvoorbeeld dat de maximumstraf van (onder andere) art. 161sexies (vernietigen of onbruikbaar maken van servers) wordt verdubbeld indien het feit is gepleegd met een terroristisch oogmerk. Indien het feit de dood van een ander ten gevolge heeft kan zelfs een levenslange straf worden opgelegd.

Inmiddels hebben veel delicten een aparte bepaling die een hogere straf stelt indien het delict is gepleegd met een terroristisch oogmerk.

Naast strafverzwaringen zijn er ook aanvullende bepalingen over het voorbereiden of het vergemakkelijken van een terroristisch misdrijf.

Het lid zijn van een terroristische organisatie is wél zelfstandig strafbaar.

Terroristisch oogmerk

Het wetboek van Strafrecht geeft een definitie van een terroristisch oogmerk:

Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan:

“het oogmerk om (een deel van) de bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

Wat voor straf staat er op cyberterrorisme?

Of het nu gaat om een DDoS-aanval met een terroristisch oogmerk, of het hacken van een server met een terroristisch misdrijf, de straffen voor cyberterrorisme zijn hoog. Doordat er verschillende factoren meespelen bij het vaststellen van een cyberterrorisme delicten is er geen algemene richtlijn over de hoogte van de straf. Gezien de hoogte van de straf dusdanig afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, verzoeken wij u contact op te nemen voor meer informatie.