Bel: +31 (0)20 210 33 34

Witwassen en Bitcoin

Bitcoin en witwassen

Vanwege de opkomst van de Bitcoin (en andere digitale valuta, ookwel: cryptocurrency) is het mogelijk geworden om (meer) anoniem aan het betalingsverkeer mee te doen. Daarmee zijn ook de mogelijkheden om geld wit te wassen toegenomen. Ook worden bitcoins veel gebruikt voor de aanschaf van verboden middelen en goederen op het dark web.

De laatste jaren is het Nederlandse Openbaar Ministerie actief geworden in het opsporen van strafbare feiten die met behulp van Bitcoins zijn gepleegd. Er zijn al meerdere zaken geweest waarbij het witwassen van crimineel geld naar anonieme bitcoins tot veroordelingen heeft geleid (Bitcoin cashers). Echter is er bij het Openbaar Ministerie en zeker bij de lokale eenheden van de politie nog weinig kennis van cryptocurrency.

Wanneer is er sprake van witwassen van Bitcoin?

Het gebruik van Bitcoin is op zichzelf niet strafbaar, gezien de Bitcoin als geldig elektronisch ruilmiddel wordt gezien. De rechtbank in Overijssel heeft in 2014 bepaald dat Bitcoin geen wettig betaalmiddel is, maar een ruilmiddel, net als goud en zilver.

Omdat met Bitcoin anoniem kan worden betaald, denkt het openbaar ministerie al snel aan (economische) misdrijven. Zo zijn er in de afgelopen jaren een aantal strafzaken gestart waarbij personen er van verdacht worden dat ze via Bitcoin:

  • Zwart geld witwassen
  • online handel in drugs handelen, zoals bijvoorbeeld via de websites Silk Road I en II
  • het zonder toestemming gebruiken van computers van anderen, om daarmee bitcoins te minen (bijvoorbeeld via een botnet).

Indien u verdachte bent van een aan Bitcoin (of andere cryptovaluta) gerelateerd misdrijf, is het van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat. Onze advocaten hebben veel kennis van cybercrime en cryptocurrency.

Wat voor straf staat er op het witwassen van Bitcoin?

Voor witwassen gelden dezelfde richtlijnen als voor fraude (witwassen wordt wat betreft straftoemeting gezien als een vorm van fraude).

Wat betreft fraude zijn er de volgende richtlijnen, waarbij de straf is gebaseerd op het bedrag waarvoor is gefraudeerd:

€ 0 – € 10.000:1 week 2 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf of werkstraf
€ 10.000 – € 70.000:2-5 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf of werkstraf
€ 70.000 – € 125.000:5-9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
€ 125.000 – € 250.000:9-12 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
€ 250.000 – € 500.000:12-18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
€ 500.000 – € 1.000.00018-24 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf
€ 1.000.000 of meer24 maanden tot de maximum onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Voor alle richtlijnen geldt dat de omstandigheden van het geval veel invloed kunnen uitoefenen op de straf die zal worden opgelegd. Zeker als het gaat om het langdurig en georganiseerd witwassen van crimineel geld via Bitcoin kunnen de straffen hoger uitvallen dan in de richtlijnen is opgenomen.

Ongebruikelijke Transacties en FIU

Veel fianciele instellingen (zoals uw bank) zijn  verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. U wordt hiervan niet in kennis gesteld.

De FIU bepaalt of een ongebruikelijke transactie ook een verdachte transactie is. Dit gebeurt aan de hand van witwastypologieën.

Jonkers & Van Gemert advocaten constateert dat er bij justitie een verkeerd beeld bestaat van de handel in cryptovaluta. Wij zetten ons in om de rechterlijke macht ervan te overtuigen dat het handelen in bijvoorbeeld Bitcoins niet vanzelfsprekend verdacht of crimineel is.