Bel: +31 (0)20 210 33 34

Bitcoin en belasting

Bitcoins en belasting

Wel/geen belastingaangifte doen? Moet ik btw betalen? Kan ik gebruik maken van de inkeerregeling? Belangrijke vragen waar u hier antwoord op vindt. Wij staan u bij wanneer bitcoins (cryptovaluta) in beslag worden genomen, de belastingdienst aanklopt of wanneer u gebruik wenst te maken van de inkeerregeling:
Bel +31 20 210 33 34

Bitcoins zijn btw-vrij
U hoeft over het inkopen/verkopen van bitcoins (en andere cryptovaluta) in Europa geen btw te betalen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk bepaald dat bitcoins geen ander doel dienen dan het verrichten van betalingen. Daarom dienen de lidstaten van de Europese Unie geen btw
te heffen over Bitcoins, er is fiscaal gezien immers geen toegevoegde waarde.

De uitspraak van het Hof van Justitie vindt u hier.

Door deze uitspraak heeft Bitcoin dus een status aparte gekregen. Het is geen geld, maar omdat het
wel de functie van geld heeft, hoeft er toch geen btw over betaald te worden.

Bitcoin en belastingaangifte

Bitcoins als vermogen: box 3
Het bezit van bitcoins en andere cryptovaluta wordt gezien als vermogen. Vermogen moet worden opgegeven in box 3.

De waarde die u opgeeft is de waarde (in euro’s) van uw cryptovaluta op 1 januari van het fiscale jaar. Bij uw belastingaangifte over het jaar 2016, geeft u dus aan hoeveel uw ‘coins’ op 1 januari waard waren. Wij adviseren u om altijd al uw currencies op te geven, ook als het om kleine bedragen gaat. Immers kan uw cryptovaluta in een jaar sterk in waarde stijgen, als u het niet eerder heeft opgegeven dan kampt u in de toekomst wellicht met een voor de belastingdienst onverklaarbaar vermogen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de belastingdienst.

Bitcoins als inkomsten: box 1
Niet altijd kunnen bitcoins in box 3 worden opgegeven. Bij personen die bedrijfsmatig in bitcoins handelen, kan de belastingdienst de verkregen bitcoins aanmerken als inkomsten uit onderneming. Die verkregen bitcoins worden dan belast in box 1. Het is lastig te zeggen wanneer er nu sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’ (box 3) of ‘inkomsten uit onderneming’ (box 1).

Ten aanzien van daytrading zien wij veel verschillende berichtgeving op het internet. Het juiste is dat zolang daytrading nog als ‘normaal vermogensbeheer’ kan worden gezien, de winsten daaruit in box 3 belast worden. Wat normaal vermogensbeheer is, is niet eenvoudig te zeggen. De Hoge Raad oordeelde daarover:

“Het Hof heeft geoordeeld dat het handelen in opties voor belanghebbende geen bron van inkomen opleverde. Het Hof heeft daartoe overwogen dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij met de handel voor eigen rekening en risico in (kortlopende) opties een meer dan louter speculatief uitzicht op het behalen van voordeel had. Dit zou anders zijn als belanghebbende met zijn deskundigheid, ervaring en relaties het koersverloop van de door hem gekochte (kortlopende) opties kan beïnvloeden, (…).”

De Hoge Raad oordeelde dat de opvatting van het hof juist was.

Om te bepalen of er sprake is van inkomsten uit onderneming enerzijds of vermogen anderzijds, wordt er gekeken naar een groot aantal factoren. De belastingdienst acht het bijvoorbeeld van belang of iemand is ingeschreven bij de kamer van koophandel, of er kosten voor de cryptohandel van voorbelasting zijn afgetrokken etc. Het is vooraf niet altijd goed te zeggen of er nu sprake is van vermogen of van inkomsten. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen, wij geven echter geen belastingadvies.

Geen aangifte gedaan?

Indien u uw Bitcoin niet opgeeft bij de belastingdienst, dan wordt het als zwart vermogen gezien. Het bezit daarvan kan – behoudens de zogenaamde inkeerregeling – een misdrijf opleveren.

Alsnog aangifte doen: de inkeerregeling
Indien u uw vermogen heeft verzwegen – of dit simpelweg bent vergeten om bij de belastingaangifte op te geven – dan kunt u gebruik maken van de vrijwillige verbetering: ofwel inkeerregeling.

Wat is de inkeerregeling?
Met de inkeerregeling kunt u uw vermogen alsnog opgeven. U moet dan alsnog de verschuldigde belasting betalen en daarnaast wordt er doorgaans een boete opgelegd. De boete ligt ergens tussen de 75% en 300% van de belasting die had moeten worden betaald, en wordt naast de belasting opgelegd.

Het voordeel van inkeren
Indien u gebruik maakt van de inkeerregeling heeft u twee duidelijke voordelen. Ten eerste voorkomt u dat u strafrechtelijk wordt vervolgd voor uw foutieve belastingaangifte. Ten tweede kun u na de inkeerregeling vrijelijk beschikken over uw vermogen. Het betreft immers geen zwart vermogen meer omdat de verschuldigde belasting is betaald.

Hoe hoog is de boete?
Of, en zo ja wat voor boete u moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren. De boetes verschillen van 75% tot 300% van de te betalen belasting. De belastingdienst kan daar echter van afwijken.

Een rekenvoorbeeld:
dhr. M had op 1 januari 2016 voor EUR 100.000 aan bitcoins die hij niet heeft opgegeven bij de belastingdienst. Indien hij deze wel had opgegeven dan had hij vermogensbelasting moeten betalen. De vermogensbelasting is in Nederland 30 % van de waardestijging (rendement). Voor deze waardestijging wordt altijd uitgegaan van een rendement van 4 % (ook bij cryptovaluta zoals bitcoins). De vermogensbelasting is dus altijd 1,2 %(30 % belasting op 4 % rendement). Dat bitcoins in een jaar (veel) meer dan 4 % in waarde kunnen stijgen doet er belastingtechnisch dus niet toe.

Dhr. M had dus voor het jaar 2016 1,2 % belasting moeten betalen over de EUR 100.000 die zijn bitcoins op 1 januari 2016 waard waren (EUR 1200).

Als dhr. M. na zijn inkeer een boete krijgt van 150 %, dan moet hij naast de EUR 1200 ook nog (1200 X 150% ) EUR 1800 boete betalen. Het totaalbedrag komt daarmee op EUR 3000.

Inkeerregeling in 2018 afgeschaft
Staatssecretaris Wiebes heeft tijdens Prinsjesdag 2017 aangekondigd dat de inkeerregeling vanaf 1
januari 2018
zal worden afgeschaft. Indien u overweegt om gebruik te maken van de inkeerregeling
is het dus verstandig om hierover spoedig een besluit te nemen.

Advies bij inkeren
Indien u gebruik wilt maken van de inkeerregeling, dan is het verstandig dat u eerst advies inwint en
u hierbij laat bijstaan. Onze advocaten hebben zeer veel kennis over cryptovaluta en kunnen u van
het beste advies voorzien. Uiteraard kunt u geheel vertrouwelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen
voor een kennismakingsgesprek.

  • Advies nodig?
    over bitcoins (cryptovaluta) en op zoek naar juridische bijstand?
    • Heeft u vragen over de inkeerregelling
    • Klopt de belastingdienst aan?
    Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact op om te kijken hoe we u kunnen bijstaan
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.