Juridische status cryptocurrencies

Bitcoin is geen geld

Hoewel Bitcoin en andere cryptocurrencies op steeds meer plekken als betaalmiddel worden geaccepteerd, zijn ze juridisch gezien niet als geld of valuta aan te merken. De rechtbank Overijssel bepaalde op 14 mei 2015 dat “de Bitcoin niet kan worden aangemerkt als geld in de zin van Afdeling 6.1.11 BW, maar dient te worden gezien als ruilmiddel“. De uitspraak vindt u hier.

Simpelgezegd zijn Bitcoin voor de wet gewoon niets anders dan steentjes, zilvermunten of bottlecaps waarmee geruild kan worden.

Bitcoin is ook geen digitaal geld

De Wet ter voorkoming van Witwassen en het financieren van Terrorisme (WWFT) bevat een definitie van 'digitaal geld'. Deze definitie vereist dat het digitale geld door een centraal orgaan wordt uitgegeven. Dat is bij veel cryptocurrencies niet het geval. Bitcoin, Monero, Etherium etc, zijn niet centraal uitgegeven en zijn daarom niet aan te merken als digitaal geld. 

Wie is bij Bitcoin verantwoordelijk voor koerswijziging?

Stel, A koopt 100 BTC van B. Maar B levert niet. A ontbindt een paar maanden later de koopovereenkomst met B. Tegen die tijd is de koers van BTC met 100% gestegen. B heeft nog steeds niet betaald en A krijgt een jaar later bij de rechter zijn gelijk. De waarde van een Bitcoin is dan met 800% gestegen

A eist nu zijn geld terug + schadevergoeding. Heeft hij dan recht op de schade die gelijk is aan de koerswijziging van 0%, 100% of 800%

Het antwoord is kortgezegd: 100%.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat Bitcoin goederen zijn waaraan een dagwaarde kan worden gekoppeld. Als uitgangspunt neemt het Hof dat er na de dag van de ontbinding geen verplichting voor B meer bestaat om de BTC te leveren. De koerswijziging die daarna ontstaat, behoort dus niet meer tot de overeenkomst.

Wel heeft het hof bepaald dat B schadeplichtig is voor de koerswijziging tot aan de dag van de ontbinding. B moet dus het geld dat A heeft bepaald teruggeven + een schadevergoeding voor de waardestijging van de BTC tot aan de dag van de ontbinding.

De uitspraak treft u hier.